ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Είναι μεγάλη τιμή η εκλογή μου στην επταμελή  επιτροπή της Ευρωπαΐκής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, του επιστημονικού οργάνου της ειδικότητας της Αλλεργιολογίας στην Ευρώπη, με στόχο τη μελέτη των Βιολογικών παραγόντων στις αλλεργικές παθήσεις.
Είναι μεγάλη τιμή η εκλογή μου στην επταμελή  επιτροπή της Ευρωπαΐκής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, του επιστημονικού οργάνου της ειδικότητας της Αλλεργιολογίας στην Ευρώπη, με στόχο τη μελέτη των Βιολογικών παραγόντων στις αλλεργικές παθήσεις.